De 6 bästa AI-verktygen för att hjälpa till med studierna

Verktygen för artificiell intelligens har funnits under en tid, men har nyligen fått ökad uppmärksamhet på grund av framstegen med ChatGPT: en virtuell robot som erbjuder svar på frågor och förfrågningar via chatt. Även om det senare är mycket användbart för forskningsändamål, är det inte det enda verktyget som kan underlätta användarnas dagliga rutiner. Därför presenterar vi här några av de bästa AI-verktygen som kan assistera dig i dina studier.

De 6 bästa AI-verktygen för att hjälpa till med studierna

ChatGPT

Som tidigare nämnt kan ChatGPT vara en utmärkt bundsförvant för de som söker detaljerad information om en mängd olika ämnen. Detta eftersom programvaran använder sig av alla offentligt tillgängliga texter på internet som grund, analyserar dem och producerar informativa texter som svar på användarens frågor och förfrågningar i chatten.

Nackdelen är att roboten inte anger källorna till sin forskning, och dessutom är dess databas uppdaterad till 2021. Verktyget kan dock fortfarande vara nyttigt för de som önskar enklare forskning på internet. En distinkt funktion jämfört med Google –– bortsett från databasen daterad till 2021 –– är möjligheten för användaren att specificera exakta och detaljerade kommandon till roboten; som en lista över uppslagsidéer för din examensuppsats.

ResearchRabbit

Detta är ett gratis verktyg som låter dig skapa olika samlingar för att organisera de akademiska artiklar du hittar. Plattformen använder algoritmer som lär sig vad du söker efter och föreslår artiklar baserat på din profil på webbplatsen, vilket kan spara tid för relevanta sökningar. Det är även möjligt att tillgå ett “akademiskt nätverk” av artiklar och medförfattargrafik, som hjälper användaren att utforska och fördjupa sig i specifika ämnen eller författares arbete.

Consensus

Denna programvara är specifikt utvecklad för den akademiska gemenskapen, till skillnad från ChatGPT till exempel. Nackdelen är att verktyget endast är tillgängligt på engelska, men det erbjuder svar baserade på vetenskapliga artiklar skrivna av forskare. När användaren ställer en fråga tillhandahåller Consensus en sammanfattning av svaren baserade på artiklar, samt möjligheten att direkt tillgå varje dokument som roboten refererade till för att ge svaret. Det visar också antalet tidigare citeringar av samma artikel.

ChatPDF

Detta är ytterligare en gratis webbplats som drivs av artificiell intelligens. Plattformens syfte är att analysera informationen i en uppladdad PDF-fil (på engelska), och sedan besvara frågor från användaren vars svar återfinns i filen. Med andra ord, du ger information till en robot och testar sedan dess kunskap för att se om den har förstått innehållet.

Efter att ha laddat upp PDF-filen ger programvaran även en kort sammanfattning av det mottagna materialet och presenterar exempel på frågor som kan ställas baserat på kunskapen från den uppladdade filen.

Elicit

Elicit fungerar nästan som en avancerad version av Consensus-webbplatsen eftersom den, utöver att tillhandahålla svar baserade på vetenskapliga publikationer eller andra tidigare verifierade källor, ger användaren möjlighet att spara favoritsvar, informerar om titeln och författaren till forskningen, när den publicerades, hur många som har citerat den, vilket forskningsområde artikeln hör till och mycket mer. Det kan vara ett utmärkt alternativ för master- och doktorander som behöver enkelt hittaartiklar och veta hur man korrekt citerar dem.

Utöver svaren baserade på artiklarna tillhandahåller webbplatsen även en kort sammanfattning som summerar det generella svaret på den ställda frågan, vilket sparar tid för användaren. Detta AI-verktyg är också endast tillgängligt på engelska, vilket kan vara en begränsning för de som inte behärskar språket.

Scite.ai

Denna AI liknar Elicit och kan användas (på engelska) för att få fram citat från akademiska artiklar. Dessutom informerar den om tidigare lämnad information har blivit motbevisad av aktuell akademisk forskning. Till exempel, om du frågar om jorden är platt, kommer en lista med svar att visas, och några av dem kommer att presentera argument som motbevisar plattjordsteorin.

Till skillnad från de övriga plattformarna som nämnts här är denna tjänst betalad, även om den erbjuder en gratis provperiod för att utforska funktionerna.

Betygsätt Denna Sida