Kan AI bidra till att vända klimatkrisen?

Sommaren har passerat, men värmen kvarstår. En kväll under hösten registrerade Rio de Janeiro en termisk känsla på 62°C. Detta rekord bör dock inte firas av den underbara staden. Det är ett tydligt tecken på att klimatkrisen förvärras och att det utgör en risk för livet på vår planet. En enhällig uppfattning bland världens mest framstående forskare är att denna acceleration av klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet.

Kan AI bidra till att vända klimatkrisen?

“Jorden tillhör inte människorna; människorna tillhör jorden.” Detta är vad professor, vetenskapsman och astrofysiker Marcelo Gleiser framhåller. Han påpekar också att Jorden matematiskt sett är en av de ytterst sällsynta planeterna som har rikligt med liv och en sådan imponerande skönhet i hela universum, och han varnar för att utan ett nytt moraliskt förhållningssätt till naturen är vår art helt och hållet dömd att försvinna.

Som Hemingway skulle ha sagt, “Långsamt och sedan plötsligt”, började artificiell intelligens dominera den offentliga debatten och blev ett ämne för föreläsningar vid de mest betydelsefulla teknologi- och innovationsevenemangen, inom den akademiska världen och i näringslivet.

Den stora frågan är: inför ett så allvarligt, akut och aktuellt problem, hur kan AI hjälpa oss att komma ur detta dilemma?

Tillgänglighet till information

Med den intensifierade användningen av AI-teknologi i vårt dagliga liv behöver sökmotorer och sociala nätverk, som här uttryckligen tar ansvar genom Google och Facebook, koppla samman algoritmer med tillgängligheten av information om hur varje individs aktiviteter bidrar till denna försämring och främja tillgång till information.

Dataverifiering

Användningen av teknologi för att göra uppgifter om aktiviteter relaterade till CO2-utsläpp allt mer exakta och automatiserade är också nödvändig. Det är viktigt att omedelbart vidta åtgärder för att minska utsläppen, vilket gör processer inom städer och företag effektivare.

Minska CO2-utsläpp

Artificiell intelligens bör också användas för att optimera energiförbrukningen, som till exempel Google har föreslagit, med programmet Environmental Insights Explorer. Initiativet syftar till att stödja städer att optimera trafiksignaler så att bilar blir effektivare och släpper ut mindre CO2.

Optimering av avfallshantering

Det är också möjligt att använda AI för att:

  • Förbättra identifieringen av avfall;
  • Möjliggöra mer effektiv insamling;
  • Separationsanläggningar kommer även att kunna använda tekniken för att optimera separationen av material.
  • Återvända eller mildra effekterna av klimatkrisen, vilket gör det möjligt att demokratiskt och i stor skala övervaka satellitbilder som avslöjar potentiella förekomster av översvämningar, jordskred och bränder med större smidighet än vad människor kan, så att befolkningar kan flyttas från riskområden.

Mänskligheten har varit skicklig på att skapa teknologier och vetenskapliga framsteg. Nu är vår största utmaning att utveckla våra etiska och moraliska riktlinjer så att vi kan använda vår tid, kunskap och kapacitet för att göra det rätta!

Betygsätt Denna Sida