Vad innebär framtiden för generativ AI? Analytiker har sina teorier

CCS Insight, i sin årliga översikt över tekniktrender, bedömer att nischen för generativ artificiell intelligens (AI) – såsom teknik liknande ChatGPT – kommer att stöta på en verklighetsjustering år 2024.

Vad innebär framtiden för generativ AI? Analytiker har sina teorier

För den snabbläsande:

  • CCS Insight spår en inbromsning i implementeringen av generativ AI-teknologi under 2024;
  • Tecken som avtagande entusiasm, ökande driftkostnader och ökade regleringskrav ligger bakom denna prognos;
  • Generativa AI-modeller (som ChatGPT) kräver avancerad processorkapacitet och specialdesignade kretsar, vilket medför höga kostnader för företag;
  • Teknikjättar såsom Amazon, Google, Alibaba, Meta och OpenAI utvecklar sina egna skräddarsydda AI-kretsar för att möta dessa behov;
  • Vidare kan reglering av AI inom Europeiska unionen stöta på hinder och behöva revideras på grund av den snabba teknikutvecklingen.

Tecken som avtagande teknikentusiasm, stigande driftskostnader och växande regleringskrav antyder en potentiell nedgång i acceptansen av denna framstegstakt, enligt rapporter från CNBC.

Generativ AI: Vad kommer härnäst

CCS Insight, kända för sina träffsäkra prognoser, förutser att generativ AI kommer att uppleva en avkylning under 2024 när komplexiteten, kostnaderna och riskerna med implementeringen börjar tynga den initiala entusiasmen.

Ben Wood, chefsanalytiker på CCS Insight, understryker att även om AI kommer att spela en stor roll för ekonomin och samhället, har hajpen kring generativ AI under 2023 skapat oproportionerliga förväntningar. Han betonar att det finns flera hinder som måste övervinnas innan tekniken kan nå ut brett.

Generativa AI-modeller behöver enorm processorkraft för att köra de komplicerade matematiska modeller som gör deras respons möjlig. Företag måste införskaffa kraftfulla kretsar för att driva dessa AI-applikationer, vilket ofta innebär avsevärda kostnader.

För närvarande utvecklar jättar som Amazon, Google, Alibaba och Meta, samt enligt uppgift även OpenAI, sina egna specialanpassade AI-kretsar för att hantera dessa krav.

Wood påpekar att de stora kostnaderna för att implementera och underhålla generativ AI är betydande, vilket kan bli en tung börda för många organisationer och utvecklare.

AI-reglering

Dessutom förutser CCS Insight-analytiker att reglering av AI inom Europeiska unionen kommer att möta utmaningar.

Även om EU kan tänkas ta täten i att införa specifika regler för AI, är det sannolikt att dessa regler kommer att behöva genomgå flera omgångar av revisioner på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Wood avslutar med att lagstiftningen troligen inte kommer att vara färdigställd förrän i slutet av 2024, vilket ger branschen en möjlighet att ta steg mot självreglering inom detta lovande fält.

Vad är generativ artificiell intelligens?

Generativ AI innebär system som kan skapa, producera eller generera ny data (exempelvis bilder och texter). Denna teknologi kan frambringa något nytt och originellt baserat på dess inlärning.

Vilka webbplatser och applikationer använder generativ AI?

Bland de mest framträdande plattformarna som använder generativ AI märks: ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Bing Chat och Google Bard.

Betygsätt Denna Sida