Projektet använder ChatGPT för att främja vetenskapliga upptäckter

Ett internationellt forskarteam har lanserat initiativet Polymathic AI, ett banbrytande samarbete som utnyttjar tekniken bakom ChatGPT med ett särskilt fokus: att bistå forskare med att modellera komplexa fenomen, från superjättestjärnor till jordens klimat.

Projektet använder ChatGPT för att främja vetenskapliga upptäckter

För de som har bråttom:

  • Initiativet Polymathic AI: Detta initiativ, lett av ett internationellt forskarteam, använder ChatGPT-teknik för att assistera forskare med att modellera komplexa fenomen inom områden som astrofysik och klimatologi.
  • Funktionalitet: Medan ChatGPT är framstående på att tolka ord och fraser, hanterar projektets AI numeriska data och fysiska simuleringar från olika vetenskapliga discipliner.
  • Syftet: Att förändra hur AI och maskininlärning tillämpas inom vetenskapen.

Informationen om detta initiativ tillhandahålls av University of Cambridge. Medan ChatGPT är skicklig på att tolka text, kommer projektets AI att processa numeriska data och fysiska simuleringar från olika vetenskapliga områden. Det övergripande målet är att revolutionera användningen av AI och maskininlärning inom vetenskapen, enligt Shirley Ho, huvudforskare vid Polymathic AI och ledare för Center for Computational Astrophysics vid Flatiron Institute.

Bakgrund till Polymathic AI

Grundprincipen för Polymathic AI liknar att lära sig ett nytt språk när man redan behärskar flera andra. Att börja med en förtränad basmodell anses mer effektivt och korrekt än att bygga en vetenskaplig modell från grunden, även när träningsdatan inte är direkt relevant för det aktuella problemet. Miles Cranmer, medforskare i teamet och forskare vid institutionen för tillämpad matematik och teoretisk fysik vid Cambridge, framhåller att samarbetet med Simons Foundation har varit värdefullt för att utveckla dessa modeller, vilket är ett betydande framsteg för vetenskaplig forskning.

Multidisciplinär tillämpning

Polymathic AI kan samla data från olika discipliner och identifiera samband mellan till synes orelaterade områden, en avgörande förmåga när vetenskaplig specialisering fördjupas. Projektet innefattar framstående experter inom fysik, astrofysik, matematik, AI och neurovetenskap från institutioner som Simons Foundation, New York University, Princeton University och Lawrence Berkeley National Laboratory.

Francois Lanusse, en kosmolog vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Frankrike, noterar att de flesta maskininlärningslösningar är utvecklade för specifika användningsfall och tränade på mycket specialiserade data. Polymathic AI bryter dock dessa begränsningar genom att lära sig från olika källor och tillämpa denna kunskap över ett brett spektrum av vetenskapliga frågeställningar.

Framtidsvisioner

Projektet syftar inte bara till att främja enskilda discipliner, utan också till att koppla samman områden som historiskt sett har varit självständiga. Polymathic AI är en ambitiös satsning på konvergensen mellan AI och vetenskap, och det vetenskapliga samfundet kommer att noggrant övervaka de framsteg som detta samarbete kan åstadkomma under de kommande åren.

Betygsätt Denna Sida