AI War: kolla in jämförelsen mellan Grok, ChatGPT, Claude och Bard

“Ungefär ett år sedan när OpenAI introducerade ChatGPT tog designen av artificiell intelligens (AI) ett stort kliv framåt. Sedan dess har flera liknande modeller dykt upp, den senaste är Grok från xAI.

Var och en av dessa modeller försöker innovera på sitt eget sätt och inför funktioner som inte finns hos konkurrenterna. Mot denna bakgrund gjorde Chatgptsv.se en jämförelse av de främsta modellerna: ChatGPT, Claude AI, Grok AI och Google Bard.

AI War: kolla in jämförelsen mellan Grok, ChatGPT, Claude och Bard

Grok: Rebellisk stil och tillgång till X/Twitter i realtid

Grok AI är den nyaste modellen av alla. Utvecklad av Elon Musks xAI, den utmärker sig genom att ha tillgång till X i realtid, vilket kan ge en större kunskapsbas och snabbare anpassningsförmåga.

Denna unika funktion gör Grok kapabel att svara på mer “drivna” frågor som i allmänhet inte besvaras av andra generativa AI-modeller, eftersom den beskrivs som en “rebellisk” AI.

Egenskaper:

 • Realtidsåtkomst till X för ökad kunskap och anpassningsbarhet;
 • Förmåga att svara på “drivna” frågor;
 • Rebellisk och intelligent personlighet.

Prestanda:

 • Överträffade ChatGPT-3.5 i akademiska tester;
 • Inte överträffade GPT-4.

Tillämpningar:

 • Informativ chattbot för allmänna “drivna” frågor;
 • Forskningsverktyg för att utforska komplexa ämnen.

ChatGPT: OpenAI:s senaste språkmodell

ChatGPT, utvecklad av OpenAI, är den mest kända modellen när det gäller generativ AI.

Den är uppskattad för sin förmåga att skapa text av mänsklig kvalitet, översätta språk och skriva olika former av kreativa texter. Dess avancerade funktioner har gjort den populär för en mängd applikationer.

Egenskaper:

 • Skapar text av mänsklig kvalitet för olika ändamål;
 • Översätter språk med hög noggrannhet;
 • Skriver kreativa textformat som poesi, datorkoder, kommandon, musikstycken, e-postmeddelanden, brev etc.

Prestanda:

 • Uppnådde toppresultat i flera benchmarktest;
 • Överträffade Grok AI i vissa benchmarktest.

Tillämpningar:

 • Chattbotar för kundtjänst, utbildning och underhållning;
 • Språköversättningsverktyg för global kommunikation;
 • Kreativa skrivassistenter för författare och innehållsskapare.

Claude AI: Säkerhetsfokuserad språkmodell

Claude AI, utvecklat av Anthropic, lägger stor vikt vid säkerhet och tillförlitlighet i sin design. Den strävar efter att undvika obekväma eller felaktiga konversationer, vilket kan vara ett utmärkt alternativ för situationer som kräver ett visst mått av självsäkerhet och precision.

Egenskaper:

 • Prioriterar säkerhet och tillförlitlighet i sina svar;
 • Minimerar risken för obekväma eller felaktiga konversationer;
 • Passar för applikationer som kräver hög säkerhet och precision.

Prestanda:

 • Visar god prestanda i säkerhetsfokuserade benchmarktester;
 • Överträffar OpenAI:s GPT-4 i vissa säkerhetsrelaterade uppgifter.

Tillämpningar:

 • Chattbotar för känsliga områden som hälsovård eller finans;
 • Utbildningsverktyg för barn eller utsatta grupper;
 • Sökningsverktyg för att analysera känslig information.

Google Bard: Sökgigantens kraft i stora språkmodeller (LLM)

Google Bard är en generativ AI-modell, för närvarande under testning, utvecklad av Google AI. Den är tränad på en omfattande datamängd av text och kod och kan generera text, översätta språk, skapa olika typer av kreativt innehåll och informativt svara på dina frågor.

Egenskaper:

 • Realtidsåtkomst till information via Google-sökning, vilket ger en fördel jämfört med konkurrenter som är begränsade till att tillhandahålla information baserad på deras träningsdata;
 • Rebellisk stil: Bard är inte rädd för att utmana gränser, vilket gör den mer engagerande än andra LLM, som kan vara mer försiktiga;
 • Kan anta en humoristisk och intelligent ton, vilket gör den mer underhållande att interagera med än andra LLM som kan vara mer allvarliga.

Prestanda:

Bard är fortfarande i betautveckling men har redan visat stora förmågor i flera akademiska tester. Den har dock inte överträffat GPT-4.

Tillämpningar:

 • Kundtjänst, kan användas för att besvara kundfrågor och lösa deras problem;
 • Stöd för elever genom att erbjuda en personlig lärandeupplevelse;
 • Skapa berättelser, poesi och andra former av underhållning;
 • Kan analysera data och generera nya insikter och perspektiv.

Jämförande prestandaanalys

För att analysera prestandan för dessa LLM:er utförde portalen flera tester fokuserade på faktisk noggrannhet, kreativ textgenerering, öppna konversationer och social och etisk medvetenhet.

Faktisk noggrannhet:

 1. ChatGPT: 78%;
 2. Claude AI: 85%;
 3. Google Bard: 82%;
 4. Grok AI: 76%.

Generering av kreativa texter:

 1. ChatGPT: 92%;
 2. Claude AI: 88%;
 3. Google Bard: 84%;
 4. Grok AI: 86%.

Öppna konversationer:

 1. Claude AI: 90%;
 2. ChatGPT: 87%;
 3. Google Bard: 85%;
 4. Grok AI: 82%.

Social och etisk medvetenhet:

 1. Claude AI: 94%;
 2. Google Bard: 92%;
 3. ChatGPT: 89%;
 4. Grok AI: 86%.

Slutsats

För Chatgptsv.se beror valet mellan en av de tillgängliga LLM-modellerna på varje användares specifika behov och krav.

Om du söker en AI med en rebellisk personlighet och förmågan att svara på mer “drivna” frågor kan Grok vara ett alternativ. För de som söker en mångsidig språkmodell för textgenerering, översättning och kreativt skrivande kan ChatGPT vara ett bra val.

För de som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet i känsligare applikationer kan Claude vara att överväga. Detta beror på att konsumentens beslut för närvarande beror mer på deras användningskontext, och prestandavärden kan vägleda dem på denna valresa.

5/5 - (1 vote)